Gott Nytt År

68A77B69-5AC6-4307-A91C-4A67420D5ECB

Idag är det nyårsafton och efter en mörk december har vi haft en ljus solig dag som dock ännu är alltför kort. Vi njuter av solnedgångens vackra färger. Gott Nytt År alla!

Höst

IMG_2781

Det har blivit höst i Plintsbergs Backar och dimman ligger tät. Vi som bor här kan se ut över spännande skiftningar i naturen och mysa framför brasan. Nya markägare är välkomna till området och vi ser fram mot att följa nya spännande byggnationer.

Plintsbergs backar är numera granne med naturreservatet

DSC05504Länsstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att naturreservatet Sätra hasselskog utökas med 5 ha norrut och det sträcker sig nu ända fram till vår infart till Vygattu och västerut ner till den södra gränsen av vårt grönområde. Redan när naturreservatet inrättades 2006 var det känt att området som tillhör Plintsberg har höga naturvärden men på grund av den då pågående omarronderingen kunde inte marken i Plintsberg ingå i reservatet.  Nu är omarronderingen slutförd och Naturvårdsverket äger fastigheten.
Under det kommande året kommer vi nog att få se att stora granar avverkas så att de gamla rönnarna kan få mer ljus och överleva. Och då får även den rödlistade rönnpraktbaggen bättre förutsättningar att överleva.
Om du vill veta mer kan du gärna läsa och se kartan för skötselområdet i Länsstyrelsens beslutsunderlag

Flytt av hastighetsskylt

DSC05377Idag gäller hastighetsbegränsningen 40 km/h på Plintsbergsvägen genom byn med start strax efter infarten till Vygattu. Länsstyrelsen har nu bifallit samfällighetens ansökan om att hastighetsbegränsningen 40 km ska gälla på Plintsbergsvägen från söder om vår infart. Beslutet innebär att den befintliga skylten ska flyttas ca 200 meter söderut senast 6 augusti. Trafikverket har ännu möjlighet att överklaga beslutet men vi hoppas att de flyttar skylten utan att klaga.