Vårt grönområde

Vi har ett gemensamt grönområde till tomtområdet Plintsberg Backar. Det har verkligen blivit en tillgång för området och som ger förutsättningar för att den vackra utsikten bevaras för framtiden och att det finns ytor för lek och gemensamma aktiviteter. Med en titt i backspegeln och på bilden nedan är det fantastiskt att vi lyckats skapa grönområdet. Bild

Vi markägare, som gemensamt  skapat en detaljplan för området, har under processens gång i samarbete med planförfattaren, kommunen och Lantmäteriet diskuterat olika problemställningar som uppstått och dryftat alternativa lösningar. Grönområdet, som nu ingår i samfälligheten, bestod i början av vår process av ett markområde där ett tiotal olika markägare hade varsin remsa mark. Att vi skulle lyckas genomföra köpen av marken och att alla tidigare markägare ville sälja sin del till oss var vi flera som tvivlade på. De alla flesta hade ärvt sin mark av förfäder som odlat marken under lång tid. Skulle det vara möjligt? Men med vilja, goda förhandlingar och starka insatser har vi nu resultatet som vi är glada över.