Medlemsmöte

Lördagen den 16 februari kl 09:00 ses vi på Soltägtgården. 
På dagordningen har vi då följande punkter att samtala om:

  • Utvärdering av inkomna offerter på vägbygge
  • Planering av vad som ska ske i samfällighetsföreningen under året
  • Ekonomi
  • Övriga frågor