Vägarbetet startar

Våren har äntligen anlänt och den här veckan påbörjar NCC vägarbetet och till midsommar ska Vygattu finnas som ny gattu i Plintsberg. I processen med att skapa namnet Vygattu lärde jag, som stadsbo, mig att gattu är en återvändsgata och en väg är en genomfartsväg. De som finns på plats i Plintsberg har rapporterat att en grävskopa nu finns på plats i området. 
Idag har vi också fått offert från Dala Energi på fiber- och kabeldragning. Och den innebär förstås nya kostnader. Vi får kommunicera vidare om den.