Status på vägbygget 19 maj

Bild

Status på vägbygget 19 maj

Grävskopan står stilla när det är söndag men man kan se att det pågått aktivitet i området. Schaktmassor och sprängsten har fraktats bort och infarten har börjat fyllas. Det återstår dock en hel del sprängning innan nivån har blivit den rätta på hela sträckan. Ledningsrör har levererats till platsen men ligger ännu i skogskanten.
Det är spännande att gå på vägen från infarten och se den vackra vyn när man kommer fram till svängen. Namnet Vygattu känns helt rätt.

Berg i vägen

Bild

Berg i vägen

Så här ser vägen ut efter en veckas arbete. Berget har skalats av och ska sprängas bort. Det är spännande att komma till Plintsberg och se hur processen fortskrider. Idag när vi fanns på plats den första maj stod maskinerna stilla. Jag skulle gärna vilja se hur det ser ut en vardag när arbetet pågår men får hålla till godo med helgbild.