Status på projektet i midsommarveckan

Bild

Status på projektet i midsommarveckan

Tidsplanen för projektet var att det skulle vara klart till midsommar. Den planen håller inte. Nu är sprängarbetet slutfört, vatten och avloppsledningar har levererats och ska placeras i sina diken i vägkanten. Det återstår några veckors ytterligare arbete. Den reviderade tidplanen säger att vägen är klar vecka 30.

Vilken belysning ska vi välja till vägen?

Dala Energi har tagit fram olika alternativ till vägbelysning. Ett alternativ är en traditionell belysningsstolpe som är sex meter. Kanske en sådan kan upplevas störa utsikten? 
Ett annat alternativ till belysning är en pollare som är ca en meter hög. Den kan lysa upp och markera vägens sträckning. Varje tomtägare kan också komplettera med ytterligare pollare för att belysa infart/parkering till huset.  
Vad tycker du blir bäst?