Slutfas på vägbygget

Bild

Slutfas på vägbygget

Vägarbetet avslutas fredagen den 19 juli och vägen är äntligen klar. Här monteras skylten återvändsgata. Så småningom ska också namnskylten Vygattu finnas på stolpen. Det känns härligt och enkelt att promenera på vägen och man kan njuta av utsikten.
Nu återstår slutbesiktningen.

Under ytan

Bild

Under ytan

Vatten och avloppsledningar läggs nu i sina diken och kopplas ihop med svetsfogar. En elkabel ligger i rören och ska förhindra att ledningarnas innehåll ska frysa under kalla vintrar. Skarvarna skyddas med täckande plasthylsor. Snart täcks groparna med fyllnadsmassor och vi hoppas att rören håller tätt. Än så länge ser det bra ut.