Fin väg

Bild

Fin väg

Vägen följer terrängen på ett fint sätt och svaga kurvor och höjdskillnad gör den intressant.
Avlopp, el och fiber ligger i tomtgränserna för framtida anslutning.

Gäster på vägen

Bild

Gäster på vägen

Måsarna provar vägen och verkar gilla den. Det kommer kanske fler gäster som vill prova vägen men en gråsugga vid gångvägen stänger möjligheter för genomfartstrafik för större fordon. Framtida innevånare i området ska kunna känna sig trygga.

Under ytan

Bild

Under ytan

Vatten och avloppsledningar läggs nu i sina diken och kopplas ihop med svetsfogar. En elkabel ligger i rören och ska förhindra att ledningarnas innehåll ska frysa under kalla vintrar. Skarvarna skyddas med täckande plasthylsor. Snart täcks groparna med fyllnadsmassor och vi hoppas att rören håller tätt. Än så länge ser det bra ut.