Tidsplan för anläggning av VA

Bild

Tidsplan för anläggning av VA

Utbyggnad VA har påbörjats i Plintsberg. Enligt Skanskas tidsplan startar arbetet i norra delen av byn. Sträckan mot söder som ska försörja vårt område Plintsbergs Backar påbörjas i juni och ska vara klar i oktober.