Gatuadresser på Vygattu

Tomtkarta med nummer

 

När vi identifierar tomterna använder vi vanligtvis de nummer 1-14 som tomterna fick i detaljplanen. När vi behöver gatuadresser får vi vänja oss vid nya nummer. Numreringarna startar vid gatans början och de udda numren är på den vänstra sidan och de jämna på den högra är en regel som vi lärt oss genom samhällsbyggnadskontoret i Leksands kommun. Av det följer att tomt nummer 14 får gatuadressen Plintsberg Vygattu 1, 793 70 Tällberg och tomt nummer 11 får adressen Plintsberg Vygattu 2, 793 70 Tällberg. Resten går lätt att räkna ut.

Avtäckning av markvegetation

Avtäckning

För att undersöka hur marken ser ut under vegetationen har vi täckt av markytan. Det finns som väntat berg under ytan så viss sprängning kommer att behöva ske när grunden ska läggas.