Snö på vägen

dsc04527Det har kommit en hel del snö. Nu finns två fastigheter med permanent boende invånare på Vygattu och Leksands kommun har beslutat att vägen tas in i den kommunala driften. Det innebär att snöröjningen tas om hand av kommunens entreprenör.