Fler medlemmar i föreningen

9ctx2qy+TX66hXJzAe1JYANu är tomt 10 såld och vi välkomnar en ny tomtägare till vår samfällighetsförening.

Högtryck på Vygattu

fullsizeoutput_488Det är högtryck på Vygattu, både vad gäller väder och vad gäller trafik. På Vygattu 8 ska det nya huset färdigställas innan de nya invånarna kommer med flyttlasset om någon vecka. Olika hantverkare jobbar från tidig morgon till sen kväll och snart är de klara.

Flytt av hastighetsskylt

DSC05377Idag gäller hastighetsbegränsningen 40 km/h på Plintsbergsvägen genom byn med start strax efter infarten till Vygattu. Länsstyrelsen har nu bifallit samfällighetens ansökan om att hastighetsbegränsningen 40 km ska gälla på Plintsbergsvägen från söder om vår infart. Beslutet innebär att den befintliga skylten ska flyttas ca 200 meter söderut senast 6 augusti. Trafikverket har ännu möjlighet att överklaga beslutet men vi hoppas att de flyttar skylten utan att klaga.