Plintsbergs backar är numera granne med naturreservatet

DSC05504Länsstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att naturreservatet Sätra hasselskog utökas med 5 ha norrut och det sträcker sig nu ända fram till vår infart till Vygattu och västerut ner till den södra gränsen av vårt grönområde. Redan när naturreservatet inrättades 2006 var det känt att området som tillhör Plintsberg har höga naturvärden men på grund av den då pågående omarronderingen kunde inte marken i Plintsberg ingå i reservatet.  Nu är omarronderingen slutförd och Naturvårdsverket äger fastigheten.
Under det kommande året kommer vi nog att få se att stora granar avverkas så att de gamla rönnarna kan få mer ljus och överleva. Och då får även den rödlistade rönnpraktbaggen bättre förutsättningar att överleva.
Om du vill veta mer kan du gärna läsa och se kartan för skötselområdet i Länsstyrelsens beslutsunderlag

Nybygget ligger lågt

IMG_0437

Huset är nu klätt med panel mot norr och väster. Den mörka färgen blir markerad mot den vita snön men huset ska smälta in bättre när grönskan kommer tillbaka i naturen. Detaljplanens bestämmelser styr höjden på huset och högre än så här blir det inte. Trafikanter på vägen ska fortfarande kunna njuta av utsikten.